Leadership Essentials Cebuano

Kadtong daghang lider sa simbahan, ilabi na sa mga minoryang Kristiyano, nakakaplagan og sistema nga maayong pangtudlo sa pag-disipulo sa mga tawo, apan nakasinati sa limitadong oportunidad alang sa maayong pagtudlo sa bibliya o pagdakop sa mga modelo sa biblikal nga...

Leadership Essentials English

Many church leaders, especially in Christian minority populations, have found a systematic approach for discipling people very helpful but have had limited opportunity for sound biblical teaching or access to models of biblical life and leadership. We created...